หากไม่มีหน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม์ในระหว่างการยกกระชับผิว
นั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการหลับตาขับรถหรือแย่กว่านั้น เหมือนแพทย์ทำทรีตเมนต์ให้คุณโดยที่ถูกปิดตาอยู่

เมื่อคุณมองไม่เห็น คุณจึงไม่สามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
คุณจะถูกบดบังทัศนวิสัย และนั่นเป็นเหตุว่าทำไมทุกรายละเอียดจึงมีความสำคัญ

หากไม่มีหน้าจอแสดงผลแบบเรียลไทม์ในระหว่างการยกกระชับผิว
นั่นก็ไม่ต่างอะไรกับการหลับตาขับรถหรือแย่กว่านั้น เหมือนแพทย์ทำทรีตเมนต์ให้คุณโดยที่ถูกปิดตาอยู่

เมื่อคุณมองไม่เห็น คุณจึงไม่สามารถวางแผนเพื่อบรรลุเป้าหมาย
คุณจะถูกบดบังทัศนวิสัย และนั่นเป็นเหตุว่าทำไมทุกรายละเอียดจึงมีความสำคัญ

ทำไมอัลเทอราปีให้ความสำคัญไปที่การมองเห็น

อัลเทอราปีคือทรีตเมนต์ยกกระชับผิวเพียงหนึ่งเดียวที่ผ่านมาตรฐานขององค์การอาหารและยาของประเทศ สหรัฐอเมริกา (US FDA) ที่แพทย์สามารถมองเห็นชั้นผิวที่ถูกต้องได้อย่างแม่นยำ1 เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ปลอดภัยและดีที่สุดสำหรับแต่ละคน

Over 2 million5
skin lift treatments
performed worldwide

Over 7,800+
systems sold globally

Over 150
patents

Over 50
clinical studies

Over 90
peer-reviewed papers6

Over 95%
patient satisfaction one
year after treatment7

Over 2 million5
skin lift treatments
performed worldwide

Over 7,800+
systems sold globally

Over 150
patents

Over 50
clinical studies

Over 90
peer-reviewed papers6

Over 95%
patient satisfaction one
year after treatment7

Skin lifts created with you.

Lift My Way

อัลเทอราปีมีหน้าจอแสดงชั้นผิวซึ่งเป็นนวัตกรรมชั้นเลิศที่ทำให้แพทย์มองเห็นรายละเอียดภายใต้ผิวของคุณอย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์ ส่งผลให้การรักษาเป็นไปได้อย่างตรงจุดและมี ประสิทธิภาพ นอกจากนั้นยังมีประโยชน์อื่น ๆ เช่น:

ประเมินโครงสร้างผิวหนังได้อย่างละเอียดเพื่อ การรักษาเฉพาะตัวที่ถูกต้อง

ช่วยให้แพทย์ลงน้ำหนักมือในจุดต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมในระหว่างการรักษา

เห็นชั้นผิวที่ต้องการรักษาได้อย่างแม่นยำและมี ประสิทธิภาพ

พลังงานปล่อยลงลึกในแต่ชั้นผิวได้อย่างเหมาะสม

หลีกเลี่ยงกระดูก เส้นประสาท และหลอดเลือดได้อย่างปลอดภัย

ลดความไม่สบายหน้า ของผู้เข้ารับการรักษา

เพื่อผลลัพธ์ที่ดูเป็นธรรมชาติภายใน 90 วัน

1. Ulthera Instruction for use
2. Ulthera release: Ultherapy® décolletage treatment now FDA-cleared. BioSpace website.
https://www.biospace.com/
3. Article/releases/ulthera-release-ultherapy-and-0174-d%C3%A9colletage-treatment-now-fda-cleared
-/. Accessed January 21, 2020.
4. Fabi SG. Noninvasive skin tightening: focus on new ultrasound techniques. Clin Cosmet Investig
Dermatol. 2015;8:47-52. Published 2015 Feb 5. doi:10.2147/CCID.S69118
5. Raleigh, N. (2022, April 15). Announcing 2 Million Ultherapy Treatments Worldwide. Retrieved from Merz Aesthetics: https://merzaesthetics.com/news/announcing-2-million-ultherapy-treatments-worldwide/
6. Fabi SG, Joseph J, Sevi J, Green JB, Peterson JD. Optimizing patient outcomes by customizing
treatment with microfocused ultrasound with visualization: gold standard consensus guidelines
from an expert panel. J Drugs Dermatol. 2019;18(5):426-432.
7. Werschler WP, Werschler PS. Long-term efficacy of micro-focused ultrasound with visualization for lifting and tightening lax facial and neck skin using a customized vectoring treatment method. J Clin Aesthet Dermatol. 2016;9(2):27–33.
8. Georgette Oni, Ron Hoxworth, Sumeet Teotia, Spencer Brown, Jeffrey M. Kenkel, Evaluation of a Microfocused Ultrasound System for Improving Skin Laxity and Tightening in the Lower Face,
Aesthetic Surgery Journal, Volume 34, Issue 7, September 2014, Pages 1099–1110.